zajęcia popołudniowe – Glottodydaktyka

Od października 2018 do czerwca 2019

w godzinach popołudniowych

będą odbywały się zajęcia, na które serdecznie zapraszamy!

 

Glottodydaktyka – zajęcia dla dzieci 5 i 6 letnich mających na celu przygotowanie do nauki czytania i pisania według metody prof. B. Rocławskiego. Zajęcia odbywają raz w tygodniu i trwają 60 minut. Jest to metoda przygotowująca już bardzo małe dzieci do nauki czytania i pisania i dająca niespotykane efekty w stosunku do tradycyjnych metod, którymi dotychczas pracowano w przedszkolach i klasach początkowych. Impulsem do pracy nad „glottodydaktyką” był dla prof. Rocławskiego fakt coraz częściej występujących wśród uczniów trudności w czytaniu, pisaniu i rozumieniu odczytywanego tekstu. Coraz więcej dzieci staje się pacjentami poradni dyslektycznych, wśród młodzieży rozprzestrzenia się analfabetyzm funkcjonalny, czyli niezrozumienie czytanych tekstów.
Wiele dzieci ma poważne problemy z trudną ortografią języka polskiego. Pracując z dzieckiem metodą „glottodydaktyczną”, już od przedszkola można zapewnić mu osiągniecie sukcesu w szkole i karierze pozaszkolnej, która w najwyższym stopniu zależy od wyników w nauce czytania i pisania. Metoda prof. Rocławskiego w radykalny sposób zmienia zasady przygotowania dziecka do nauki czytania i pisania.

Pierwsze zajęcia odbędą się 10 pażdziernika o godz. 17.00 Pierwsza zajęcia są bezpłatne. Grupa max 10 osobowa. Koszt: 35 zł/ za zajęcia

Glottoterapia – zajęcia dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, które mają trudności z nauką czytania i pisania. (dzieci z ryzyka dysleksji i dysgrafii).  Przekraczając próg szkoły dziecko pełne radości i nadziei podejmuje wysiłek czytania ale niestety „coś nie gra”. Mimo wysiłku, pracy – nie robi postępów. Nie potrafi połączyć literek i ułożyć ich w wyraz.  Metodą glottodydaktyczną można osiągnąć więcej niż metodą tradycyjną. Bawiąc się specjalnymi klockami z literkami utrwalamy cechy liter, kierunek pisania, poprawność ortograficzną. Na zajęciach wyćwiczymy słuch fonemowy – czyli ten, który odpowiada za wysłuchiwanie pojedynczych głosek oraz za łączenie je w cały wyraz. Wzmocnimy koncentrację uwagi.