Zapisy i ceny

Trele Morele zapewnia opiekę przez cały rok, 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 do 17:00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy , 24 i 31 grudnia i dwutygodniowej przerwy wakacyjnej niezbędnej do przeprowadzenia drobnych remontów).
Opłaty:
Czesne (stała, comiesięczna opłata) płatne do 10 dnia każdego miesiąca wynosi 670 zł.
Czesne obejmuje opiekę, podczas której zapewniamy  realizację PROGRAMU zatwierdzonego przez MEN, zajęcia muzyczne, język angielski, terapię logopedyczną, zajęcia z glottodydaktyki oraz , wyjścia, uroczystości, bilety, upominki okazyjne.

Pobyt skrócony – 5h – od 8.00 do 13.00 – 450 zł/ wyżywienie: śniadania i obiad 9 zł

Wyżywienie stanowi osobny koszt pobytu dziecka w przedszkolu i wynosi 10,5 zł i naliczany jest tylko podczas obecności dziecka w przedszkolu.

Wpisowe:

Jednorazowo przy zapisie dziecka do przedszkola pobierane jest bezzwrotne wpisowe w wysokości – 500 zł obejmujące ubezpieczenie oraz rezerwacje miejsca.

Konto:

nr rachunku 25 1750 0012 0000 0000 2262 7716
nazwa przedszkola: PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE ARTYSTYCZNO – JĘZYKOWE
adres: UL. PRĄDZYŃSKIEGO 55 61-527 POZNAŃ

Szczegółowe warunki współpracy Rodziców z Niepublicznym Przedszkolem Trele Morele precyzuje umowa cywilno-prawna o opiekę wychowawczo-dydaktyczną wraz z kartą zgłoszenia dziecka.

o przedszadaptacjakadraprogramzajeciametody