Zajęcia

Zajęcia dodatkowe oferowane w cenie czesnego:

programowepoznańZajęcia programowe oparte na programie „Od przedszkolaka do pierwszaka”  modyfikowane w celu  dostosowania do możliwości naszych dzieci. Obywają się one w naszym przedszkolu codziennie i trwają w zależności od tematu od 30 do 60 minut.  Podczas tych zajęć dziecko poznaje świat przez zabawę, która pomaga odbierać rzeczywistość  czterema podstawowymi metodami – poprzez naśladowanie, eksplorowanie, próbowanie i konstruowanie. Zajęcia te przedstawiają dziecku realny obraz rzeczywistości, którą może samo dokładnie obejrzeć, zbadać i doświadczyć. Uczą tego że można uczyć się bawiąc i bawić się ucząc.

glottodydaktykapoznańZajęcia z glottodydaktyki– Zajęcia mają na celu przygotowanie do czytania i pisania w sposób zabawowy, tak aby dziecko uczyło się  i rozwijało „niechcący”. Efektem ubocznym wspaniałej zabawy z klockami Logo ma być umiejętność czytania. Każdego dnia przychodzi do dzieci pacynka Sylabinka, która potrafi mówić tylko sylabami. Razem z przedszkolakami poznaje świat liter, głosek, logotomów, morfemów i sylab.  Zajęcia odbywają się codziennie i są prowadzone przez licencjowanego instruktora. Jesteśmy jednym z dwóch przedszkoli w Poznaniu, które mają uprawnienia do stosowania glottodydaktyki.

zabawa-ze-skrzypcami-poznańZajęcia muzyczno – ruchowe (codziennie)- Zabawy z muzyką doskonale rozbudzają wyobraźnię dzieci, ich aktywność oraz umiejętność koncentracji. Wszystkie te umiejętności są niezwykle ważne dla całego rozwoju dziecka. Jednocześnie dziecko kształtuje je w atmosferze dobrej zabawy i radości.
Wykorzystanie śpiewu, ruchu oraz tańca daje dziecku możliwość przeżycia różnych emocji, jednocześnie ucząc je prostych zasad muzyki (tempo, dynamika). Dziecko uczy się też poprawnej artykulacji i ćwiczy głos. Dzięki zajęciom tanecznym dziecko może wyrazić swoją ekspresję ruchową, równocześnie ćwicząc dużą motorykę, koordynację i pamięć ruchową.
Podczas zajęć dzieci będą miały okazję poznać nowe piosenki i tańce, nauczyć się grać na prawdziwych instrumentach muzycznych oraz wykonać samodzielnie własne instrumenty.
Na zajęciach będą również stosowane techniki relaksacyjne przy muzyce, co pozwoli wyciszyć dziecko i zmniejszyć ewentualne napięcie mięśniowe.
Zajęcia prowadzi mgr Marta Torebko

angielskipoznańZajęcia z języka angielskiego – ( codziennie). Nauczyciel zajęć używa języka angielskiego (kształcenie biernej kompetencji językowej), a także zachęca dzieci do używania poznanego słownictwa podczas różnych form aktywności. Podczas 1/2 – godzinnego bloku anglojęzycznego dzieci śpiewają, tańczą, grają, malują, wykonują projekty, mówią wiersze, słuchają tekstów literackich, badają świat wykonując doświadczenia. Czego nie robią? Nie wypełniają ćwiczeń w książkach!

plastycznepoznańZajęcia plastyczne są powiązane z obowiązującym w danym tygodniu tematem realizowanym na zajęciach programowych. Odbywają się one średnio dwa razy w tygodniu w zależności od tematu i trwają ok. 40 minut i również są dostosowywane do możliwości dzieci. Na każdych zajęciach oprócz tematu zmienia się także technika wykonywania prac. Korzystamy z takich technik jak min. orgiami, malowanie, lepienie z plasteliny, rysowanie itp. Często staramy się w swoich projektach wykorzystywać produkty z recyklingu aby tchnąć w nie nowe życie. Zabawy plastyczne to doskonała zabawa, która ponadto że sprawia wiele radości rozwija manualnie nasze dzieciaki. Zajęcia są realizowane w formie zespołowej, grypowej lub indywidualnej w zależności od potrzeb.

 

 

logopediapoznańZajęcia logopedyczne – indywidualna terapia logopedyczna. Na zajęciach dmuchamy, parskamy, sssyczymy. Bawiąc się ćwiczymy narząd mowy.
Wykwalifikowany logopeda diagnozuje mowę dziecka i kwalifikuje dziecko na terapię.

o przedszadaptacjakadraprogrammetodyzapisy