Programy

Nie zadawajcie dzieciom gwałtu nauczania, tylko niech się bawią. Dziecko doskonale bawi się, ale ta zabawa jest dla niego prawdziwą nauką, bo uczy się „niechcący”, a zapamiętuje „na zawsze”. Platon

Realizujemy program „Od przedszkolaka do pierwszaka” Iwony Brody. Program wychowania przedszkolnego został podzielony na następujące grupy wiekowe i bloki tematyczne:

Grupy wiekowe

 • Jestem trzylatkiem – będę czterolatkiem
 • Jestem czterolatkiem – będę pięciolatkiem
 • Jestem pięciolatkiem – będę sześciolatkiem

Bloki tematyczne

 • Blok 1. Znam swoje prawa i obowiązki. Zgodnie bawię się z innymi
 • Blok 2. Jestem samodzielny, dbam o higienę, ład i porządek
 • Blok 3. Mówię coraz wyraźniej, panuję nad swoim głosem, rozumiem się z innymi
 • Blok 4. Coraz lepiej rozumiem siebie i swoje otoczenie
 • Blok 5. Dbam o zdrowie i sprawność fi zyczną
 • Blok 6. Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych
 • Blok 7. Jestem jak prawdziwy aktor w teatrze i widz na widowni
 • Blok 8. Lubię śpiewać, lubię tańczyć
 • Blok 9. Wypowiadam się przez różne działania plastyczne
 • Blok 10. Interesuję się techniką, konstruuję i cieszę się, że potrafię to zrobić
 • Blok 11. Obserwuję pogodę i wiem, jak się zachować, aby było bezpiecznie
 • Blok 12. Jestem częścią przyrody, szanuję rośliny i zwierzęta
 • Blok 13. Lubię matematykę i rozumiem coraz więcej
 • Blok 14. Przygotowuję się do czytania i pisania
 • Blok 15. Kocham swoją rodzinę, miejscowość, swój kraj

 Program „Nauka czytania i pisania” prof. Bronisława Rocławskiego

glottodydaktykapoznań1Program prof Rocławskiego jest nowością w naszym przedszkolu. Jesteśmy jednym z dwóch przedszkoli w Poznaniu, który realizuje glottodydaktykę.

Metoda profesora Rocławskiego zwana glottodydaktyką, czyli edukacją językową wzięła swój początek z następujących spostrzeżeń:
• Coraz więcej dzieci ma problemy z nauką czytania i pisania.
• Wielu uczniów w starszych klasach nie rozumie tego, co czyta.
• Słaba technika czytania zniechęca do niego.
• Mało czytania to trudności z ortografią.
• Trudności w czytaniu i pisaniu są przyczyną niepowodzeń szkolnych i porażek w dalszym życiu.

Mimo że metoda powstała ponad 20 lat temu, wydaje się nadal rewolucyjna. Przeciwstawia się wielu utartym schematom i pozwala na zupełnie nowe podejście do nauki. Ze względu na ogromny nacisk na indywidualizację nadaje się do stosowania zarówno u dzieci rozwijających się prawidłowo, jak i dzieci, które z różnych względów mogą mieć problemy z nauką czytania i pisania.

Podstawowe zasady glottodydaktyki:prywatneprzedszkole
1. Wyjście od języka mówionego, z którym dziecko ma styczność od urodzenia (a nawet wcześniej).
2. Świadome wprowadzanie zabaw doskonalących wszystkie aspekty języka, mowę, słuch, narządy mowy i narządy ruchu, orientację przestrzenną.
3. Maksymalne wydłużenie czasu przygotowawczego, a skrócenie do minimum czasu nauki czytania i pisania.

Metodę zwaną glottodydaktyką mogą stosować doskonale przygotowani nauczyciele przedszkolni i szkolni, ale również rodzice, którzy są z kolei bardzo zmotywowani, aby pomóc swojemu dziecku wejść łagodnie w świat czytania i pisania.

Każde dziecko ma indywidualny rytm i tempo rozwoju. Dotyczy to również tempa nauki języka, a co za tym idzie – czytania i pisania. Metoda Rocławskiego opiera się na poszanowaniu indywidualnej ścieżki rozwoju każdego dziecka.

Istotną rolę odgrywa tu również spontaniczność dzieci i ich naturalna skłonność do poznawania liter. Jako rodzice możemy zaobserwować, że u dzieci 3-, 4-letnich pojawia się nagle etap pytania: „Co tu jest napisane?” Maluch pokazuje szyldy sklepów, napisy na plakatach, podpisy pod znakami w różnych miejscach publicznych. Domaga się odczytywania.

tymekTen naturalny proces jest wspomagany przez rodziców, którzy codziennie dziecku czytają. Zaczyna ono rozumieć, że czytanie jest cennym narzędziem w ręku dorosłego. On może przeczytać wszystko, wiedzieć wszystko – ja też chcę. Ponadto czytanie kojarzy się z przyjemnymi chwilami: dziecko ma rodzica tylko dla siebie, jest spokojnie i bezpiecznie. To sposoby motywowania do nauki czytania, których nie można przecenić!

Początek nauki czytania i pisania zaczyna się właściwie bez świadomości dziecka. Ma ono osiągnąć jak najwyższy poziom sprawności:
• analizatora słuchowego;
• analizatora wzrokowego;
• ruchowej;
• orientacji przestrzennej.

o przedszadaptacjakadrazajeciametodyzapisy