O przedszkolu

kids1W naszym przedszkolu zależy nam, aby zapewnić pociechom wysokie standardy opieki, wychowania i nauczania, a czynimy to dzięki fachowej, ciepłej i troskliwej opiece wykwalifikowanej kadry, kochającej pracę z dziećmi oraz stworzeniu kameralnego, przytulnego i estetycznego wnętrza przedszkola, wyposażonego w nowoczesne zabawki i pomoce dydaktyczne, w którym dziecko będzie czuło się bezpieczne i radosne.
Trele Morele to przedszkole o profilu artystyczno – językowym. Pragniemy zwrócić szczególną uwagę na artystyczny rozwój naszych maluszków oraz rozbudzenie w nich wrażliwości na wartości estetyczne w otoczeniu, przyrodzie i sztuce. Bogate i atrakcyjne kalendarium uroczystości i imprez przedszkolnych umożliwi dzieciom prezentację ich talentów między innymi podczas spotkań z rodzicami w formie zebrań, zajęć pokazowych etc. Codziennie w zabawowej formie prowadzimy zajęcia z języka angielskiego.

Placówka jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych jako przedszkole i realizować będzie PROGRAM zgodny z podstawą programową MEN. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje  Wielkopolski Kurator Oświaty.

Lokal naszego przedszkola znajduje się na parterze kamienicy w dzielnicy Wilda.  Wyposażenie budynku  posiada odpowiednie atesty. Przedszkole zostało pozytywnie zaopiniowane przez Straż Pożarną i Stację Sanitarno Epidemiologiczną.

To co jest najważniejsze w naszej placówce to sposób w jaki komunikujemy się z Waszymi dziećmi. Ogólne zasady, normy staramy się wprowadzać z poziomu troski, zrozumienia i uwagi a nie z poziomu władzy. Wierzymy, że takie kontaktowanie się, tworzenie relacji z drugim człowiekiem może przynieść sukces edukacyjny i wychowawczy. Dziecko, które dobrze się czuje w danym środowisku, ma rozbudzoną  ciekawość i chętniej nabywa nowe umiejętności.

adaptacjakadraprogramzajeciametodyzapisy