Witamy_trelemorele_agatka

ptoszek_trelmoreleTrele Morele to prywatne, kameralne przedszkole o profilu artystyczno – językowym, w którym gwarantujemy edukację i opiekę na najwyższym poziomie. Nasz cel to dbałość o rozwój indywidualnych talentów każdego dziecka oraz wspieranie w dążeniu do samodzielności.

W cenie czesnego oferujemy:

  • codzienne zajęcia z glottodydaktyki (nauka czytania i pisania)   NOWOŚĆ  
  •  zajęcia muzyczno- ruchowe, które odbywają się dwa razy w tygodniu
  • zajęcia z języka angielskiego prowadzone w formie muzyczno – zabawowej 5 razy w tygodniu,
  • gimnastykę 2 razy w tygodniu
  • wysoko wykwalifikowaną kadrę posiadająca wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi,
  • diagnoza mowy dziecka prowadzona przez wykwalifikowanego logopedę wraz z terapią,
  • niepowtarzalną atmosferę dzięki której dzieci nie chcą wychodzić z przedszkola,
  •  grupę zróżnicowaną wiekowo dzięki czemu uczymy współpracy a nie rywalizacji.
  • oraz zajęcia  oparte na programie „Od przedszkolaka do pierwszaka”  zmodyfikowane przez panią Martę Skibińską w celu  dostosowania do możliwości naszych dzieci. Podczas zajęć zmieniana jest aktywność, stopniowane są trudności tak aby zajęcia były atrakcyjne dla każdego dziecka. Poza tym specjalnie dla najstarszych dzieci organizujemy zajęcia dydaktyczne .rozwijające potencjał intelektualny.
  • gimnastyka raz w tygodniu prowadzona przez fizykoterapeutę

  wolnemiejsca_poznanmis_trelemorele_poznan